Áreas de actuación

Dret de Família

El departament de Dret de Família de 1961 Advocats i Economistes agrupa un conjunt de professionals experts en l'assessorament i defensa jurídica d'aquest àmbit del dret, que inclou el Dret Civil de Família, Dret Penal de Família i Dret Internacional de Família.

El fet de formar part d'un despatx amb diversos departaments especialitzats i d'una xarxa internacional ens permet abordar el Dret de Família en tota la seva complexitat. No només des d'una perspectiva purament civil, sinó amb l'assistència dels departaments de Successions, Penal, Laboral, Mercantil, Fiscal i Immobiliari.

Dret Civil de Família:

 • Tramitació de divorcis i separacions conjugals de mutu acord.
 • Modificació de mesures
 • Guarda i custòdia compartida
 • Convenis reguladors
 • Resolució de conflictes a través de la mediació familiar
 • Procediments judicials contenciosos de Família
 • Actuacions als Tribunals Eclesiàstics i Tribunal de la Nunciatura Apostòlica de la Rota
 • Eficàcia civil de les sentències canòniques
 • Estudi i formalització de disposicions per raó del matrimoni atorgades en capítols matrimonials
 • Dissolució del règim econòmic matrimonial
 • Declaració d'incapacitat
 • Processos de filiació: reclamació - impugnació de la filiació, paternitat i maternitat
 • Nomenament i remoció de tutor. Inventari de béns i rendició de comptes
 • Formalització en escriptura pública de les unions estables de parella
 • Actuacions judicials: extinció de la unió de fet i regulació dels efectes