Áreas de actuación

Dret Immobiliari

El departament de Dret Immobiliari de 1961 Advocats i Economistes presta un servei integral en tot tipus de transaccions immobiliàries, gràcies a l'elevat coneixement dels diversos mercats i pràctiques en què aquestes es produeixen.

L'especialització del despatx en diferents departaments aporta valor afegit ja que permet un assessorament en les diferents àrees pròpies de l'activitat immobiliària: compra-venda d'immobles i societats immobiliàries, arrendaments, contractes de promoció i construcció, finançament immobiliari i garanties relacionades amb les esmentades activitats.

L'equip professional de 1961 Advocats i Economistes participa, des de fa 50 anys i de forma continuada, en transaccions immobiliàries i en negociacions que requereixen una gran especialització, fet que ha posicionat el despatx com un referent en aquest àmbit.