Áreas de actuación

Dret Laboral

El departament de Dret Laboral de 1961 Advocats i Economistes assessora empreses i treballadors en tots aquells assumptes que es susciten en l'àmbit de les relacions laborals i de la Seguretat Social, i defensa els seus interessos davant els Tribunals de Justícia. També defensa els interessos dels nostres clients davant inspeccions de treball i en matèria de prevenció de riscos laborals.

Relacions laborals:

 • Contractació laboral en totes les seves modalitats
 • Relacions laborals especials (personal d'alta direcció, servei de la llar i esportistes professionals)
 • Expedients de regulació d'ocupació
 • Conflictes col·lectius i vagues
 • Convenis col·lectius, convenis especials.

Seguretat Social:

 • Tramitació de jubilacions.
 • Tramitació d'incapacitats temporals i permanents.
 • Elaboració d'auditories i informes.

Inspeccions de treball:

 • Seguretat i higiene en el treball
 • Sancions
 • Conciliació davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació
 • Defensa jurídica en procediments contenciosos laborals davant totes les instàncies judicials