Áreas de actuación

Dret Penal

El departament de Dret Penal de 1961 Advocats i Economistes, de gran i consolidada tradició, està compost per un grup d'advocats especialitzats en cadascuna de les àrees del dret penal que afecten l'empresa i als particulars.

Ofereix assessorament i assistència en tot tipus de procediments penals, davant de totes les instàncies judicials i per raó de qualsevol matèria (qüestions penals relacionades amb matèria fiscal, econòmica i societària, accidents i riscos laborals, accidents de circulació, delictes relacionats amb les noves tecnologies i qualsevol altra activitat amb transcendència penal).

Procediments

 • Sumari, Procediment del tribunal del jurat, diligències prèvies i procediment abreujat, Judicis de faltes;
 • Recursos de cassació
 • Recursos d'empara constitucional
 • D’ Extradició
 • De Responsabilitat penal del menor
 • Administratiu I Judicial penitenciaris

Instàncies judicials

 • Jutjats Ordinaris de tot el territori nacional
 • Jutjats Centrals d'instrucció i Audiència Nacional
 • Tribunal Suprem
 • Tribunal Constitucional

Matèries

 • Dret Penal sobre la vida, sobre la llibertat i sobre la integritat física i moral
 • Dret Penal sobre la integritat i sobre l'honor
 • Dret Penal sobre les relacions familiars
 • Dret Penal econòmic, patrimonial, societari, d'insolvències, de danys, de consumidors, contra la propietat industrial i intel·lectual
 • Dret Penal tributari i relatiu a la Seguretat Social
 • Dret Penal sobre els drets dels treballadors
 • Dret Penal mediambiental
 • Dret Penal sobre falsificacions i falsedats documentals
 • Dret Penal d'autoritats i funcionaris
 • Dret Penal sanitari
 • Dret relatiu a la salut pública
 • Extradició
 • Dret Penal de menors
 • Dret Penitenciari